Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech
instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

 

Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus główny Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 

Więcej informacji

www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

 

Program seminariów w semestrze letnim 2017/2018:

 

22.02.2018: dr Marcin Gerwin, Uniwersytet Gdański, „Panel obywatelski jako sposób na sprawnie funkcjonującą demokrację”
1.03.2018: dr hab. Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński, „Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania”
8.03.2018: dr Krzysztof Janc, Uniwersytet Wrocławski, „Geografia Internetu”
15.03.2018: prof. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju, „Systemy instytucjonalne a warunki życia w kraju”
22.03.2018: dr Anna Sosnowska-Jordanovska, Uniwersytet Warszawski, „Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na początku XXI wieku”
5.04.2018: dr hab. Przemysław Śleszyński, Polska Akademia Nauk, „Obszary problemowe wyzwaniem polityki rozwoju Polski”
12.04.2018: dr Dominik Batorski, Uniwersytet Warszawski, „Media społecznościowe – nowa sfera publiczna czy narzędzie manipulacji i pogłębiania podziałów politycznych?”
19.04.2018: dr Michał Wolański, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, „Ewaluacja wpływu inwestycji transportowych na rozwój społeczno-gospodarczy”
26.04.2018: Artur Celiński, Res Publica Nowa, „Miejskie polityki kulturalne”
10.05.2018: prof. James Scott, Uniwersytet Wschodniej Finlandii, „Urban Cultural Change – Rethinking Europeanisation from a Central European Perspective”
17.05.2018: dr Emilia Modranka, Uniwersytet Łódzki, „Wpływ polityki spójności na realną konwergencję wewnątrzregionalną w Polsce w latach 2007-2013”
24.05.2018: dr Mikołaj Lewicki, Uniwersytet Warszawski, „Społeczne wymiary kredytu hipotecznego”
7.06.2018: dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, Uniwersytet Warszawski, „Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów”