To tytuł wykładu, który wygłosi prof. Adam Strzembosz – prawnik i sędzia, profesor nauk prawnych. Zainteresowania naukowe uczonego dotyczyły kryminologii i problematyki przestępczości nieletnich. Prof. Strzembosz jest autorem ponad stu opracowań w tym sześciu książek, m.in.: „Nieletni sprawcy kradzieży w środowisku wielkomiejskim” (1971), „Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży” (1979), „System sadowych środków ochrony dzieci i młodzieży przed niedostosowaniem społecznym” (1985) czy „Sędziowie warszawscy w czasie próby 1981-1988 (2005).

 

Od 1990 do 1998 roku prof. Adam Strzembosz pełnił funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Był także przewodniczącym Trybunału Stanu.  W 2008 roku profesor został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Cztery lata później otrzymał Order Orła Białego.

 

Spotkanie organizowane jest w ramach cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

 

Wykład „Sądy osaczone” odbędzie się 21 listopada o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.