Od 1 lipca do 15 września planowany jest remont magistrali ciepłowniczej przebiegającej przez kampus Ochota.

 

Teren robót obejmie pas po wschodniej stronie głównej drogi na odcinku od cyklotronu do ul. Banacha. Ze względu na przebieg sieci ciepłowniczej, w okolicy szlabanu od strony ul. Banacha zostanie czasowo wyłączony z ruchu istniejący wjazd na kampus, a ruch będzie się odbywać po drodze tymczasowej.

 

Na czas remontu zamknięty również zostanie parking przy Wydziale Geologii od strony basenu.