Pierwszym etapem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UW na rok akademicki 2022/2023 jest rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

Wnioski w IRK w II turze dla dyscypliny astronomia (limit miejsc: 2 oraz miejsca niewykorzystane w I turze) oraz w pozostałych dyscyplinach można składać od 1 kwietnia do 19 maja 2022 r.

 

Pełny harmonogram znajduje się w zarządzeniu nr 12 rektora UW z 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023 >>