Pierwszym etapem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW na rok akademicki 2022/2023 jest rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK).

 

Wnioski w IRK można składać od 10 maja do 7 czerwca 2022 r.

 

Pełny harmonogram znajduje się w zarządzeniu nr 12 rektora UW z 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji oraz zasad przeprowadzania rejestracji kandydatów do szkół doktorskich w roku akademickim 2022/2023 >>