MOST to program wymiany studentów i doktorantów, umożliwiający semestralny lub roczny pobyt na uczelni innej niż macierzysta. Kandydaci mogą wybierać spośród ponad dwudziestu polskich uniwersytetów.

 

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024 oraz na cały rok akademicki 2024/2025 trwa do 15 maja. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu IRK MOST.

 

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci którzy przedstawili dyrektorowi swojej szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy oraz otrzymali jego akceptację. Uczestnictwo doktoranta w programie MOST ma charakter stażu naukowego.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie programu MOST: most.amu.uw.edu.pl oraz na stronie Biura ds. Obsługi Kształcenia UW.