Do 10 marca trwa rekrutacja do Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, oferującego indywidualny system kształcenia. Poprzez współpracę z przedstawicielami nauki oraz organizację programów edukacyjnych Collegium zapewnia swoim członkom możliwości rozwoju naukowego i działalności społecznej.

 

O członkostwo mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych, będący w chwili składania aplikacji studentami II–III roku studiów pierwszego stopnia, I–II roku drugiego stopnia lub II–VI roku studiów jednolitych,

 

Rekrutacja składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości do ok. 3500 słów). Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium.

 

Więcej informacji o rekrutacji oraz Collegium Invisibile

http://ci.edu.pl/rekrutacja/

https://www.facebook.com/events