Lokalny komitet międzynarodowej organizacji AIESEC działającej przy Uniwersytecie Warszawskim prowadzi rekrutację wolontariuszy.

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 1 do 20 lutego. Mogą wziąć w niej udział studenci wszystkich kierunków w wieku od 18. do 25. roku życia.

 

Dodatkowe wymagania:

 

  • preferowani kandydaci studiujący na kierunkach ekonomicznych, lingwistycznych i biznesowych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w różnorodnych obszarach;
  • dostępność czasowa kandydatów;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej B1;
  • otwartość, chęć nawiązywania nowych relacji i przełamywania swoich barier.

Atutem będą umiejętności graficzne oraz umiejętność zarządzania czasem.

 

Organizatorzy skontaktują się z kandydatami telefonicznie w celu wyjaśnienia procesu rekrutacyjnego i zaproszenia na rozmowę. Ostatnim etapem rekrutacji będzie assesment centre, podczas którego kandydaci będą współpracować i wykonywać zadania grupowe.

 

Więcej informacji na temat AIESEC Polska, w tym na temat korzyści wynikających z członkostwa, można znaleźć pod adresem: https://aiesec.pl/rekrutacja/.