To tytuł otwartego spotkania organizowanego przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

 

Wśród uczestników dyskusji znajdą się: prof. dr hab. Katarzyna Schier i dr Szymon Chrząstowski z Wydziału Psychologii UW. Do głównych wątków, które zostaną poruszone podczas rozmowy, należą: związek fobii społecznej z zaniedbaniem w dzieciństwie, poczucie samotności jako reakcja na stratę, samotność a kultura podporządkowana technologii, samotność a zdolność do bycia samemu.

 

Wydarzenie rozpocznie się 18 grudnia o godz. 18.30 w siedzibie Centrum Pomocy Psychologicznej UW (ul. Pasteura 7, sala 106, I piętro).

 

Szczegółowe informacje>>