Wydział Pedagogiczny UW zaprasza na konferencję naukową, która będzie poświęcona problematyce zmian w kształceniu nauczycieli, którzy specjalizują się w pedagogice przedszkolnej, wczesnoszkolnej i wczesnego nauczania języka angielskiego. Konferencja ma na celu podsumowanie i upowszechnienie rezultatów projektów „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu”. Konferencja odbędzie się 6 czerwca w godz. 10-16 w centrum konferencyjnym, przy ul. Kopernika 30 w Warszawie.

 

Więcej informacji