II Międzynarodowa Konferencja „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza i perspektywy”, organizowana przez Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW, odbędzie się 26-27 listopada 2015 roku w Warszawie.

 

Podobnie jak w poprzednim roku, również tym razem zostaną pokazane wielorakie oblicza przedsiębiorczości, a także rozmaite – klasyczne i alternatywne – perspektywy jej badania. Konferencja jest okazją do spotkania przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, a także instytucji otoczenia biznesu i samych przedsiębiorców. Efektem dyskusji będą publikacje, inspiracje i nawiązanie współpracy w obszarze badań i dydaktyki.
Więcej informacji

www.p21.wz.uw.edu.pl

www.facebook.com/przedsiebiorczosc21