„Przed końcem” to cykl wykładów, debat, prelekcji o tematyce klimatycznej, organizowany przez Instytut Kultury Polskiej. 6 grudnia odbędzie się spotkanie rozpoczynające drugą odsłonę cyklu poświęcone depresji klimatycznej.

 

Depresja klimatyczna, climate grief, solastalgia to niektóre ze sposobów emocjonalnego doświadczenia zmian związanych z kryzysem klimatyczno-ekologicznym. Czy emocje wynikające z kryzysu nie są przesadne? A może są one jedyną adekwatną reakcją wobec stanu, w jakim znalazła się planeta? Co możemy zrobić, aby emocje nie spowodowały bezsilności i bierności, ale stały się siłą do działania?

 

Okazją do rozważenia tych kwestii będzie spotkanie, na którym dr Magdalenia Budziszewska, psycholożka i przewodnicząca zespołu „UW dla klimatu”, opowie o emocjach i mechanizmach psychologicznych wywoływanych przez kryzys klimatyczny oraz o sposobach radzenia sobie z nimi, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo.

 

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia o godz. 16.00 w sali nr 5 Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek Wydziału Polonistyki, kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Celem cyklu jest umożliwienie rozmowy o uwarunkowaniach kryzysu klimatycznego i sposobach radzenia sobie z nim. W roku akademickim 2019/20 zostaną poruszone kwestie powiązane z klimatem, takie jak: źródła energii, formy oporu, wojna, transport.