22 listopada Pracownia Rękopisów i Ineditów 1700-1850 funkcjonująca przy Wydziale Polonistyki oraz Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich przedstawią II tom „Kajetów Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej”. Autorami publikacji są prof. Elżbieta Wichrowska, dr Agata Wdowik, dr Nicolas Maslowski.

 

Spotkanie odbędzie się o godz. 15.00 w sali im. J. Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Szkoła Rycerska rozpoczęła swoją działalność w XVIII w. i mieściła się w Pałacu Kazimierzowskim. Po spotkaniu będzie możliwość zwiedzenia podziemi budynku.