Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW organizuje cykl webinarów w ramach Klubu Innowacji UW Akademia. 17 i 25 listopada odbędą się webinary „Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 – Zdobądź środki na dalsze prace badawczo-rozwojowe! Otwieramy Konkurs na Grant”

 

Webinary rozpoczną się krótkim podsumowaniem poprzedniego, zakończonego już projektu (Inkubator Innowacyjności 2.0), następnie przybliżona zostanie nowa edycja oraz warunki ogłaszanego konkursu na granty przedwdrożeniowe. Prowadzący odpowiedzą również na pytania o wnioski dotyczące projektów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

 

Gościem wydarzenia będzie Małgorzata Jakubiak, kierownik projektu Inkubator Innowacyjności 4.0.

 

Terminy webinarów:

  • 17 listopada, godz. 15.00
  • 25 listopada, godz. 15.00

Formularz zgłoszeniowy do udziału w webinarach: https://forms.gle/mRzjdTX2fRuHrQFaA