23 lutego odbędzie się pierwsze szkolenie w ramach II edycji Programu szkoleniowego dla promotorów i promotorek rozpraw doktorskich prowadzonych w szkołach doktorskich UW.

 

Program służy wspieraniu rozwoju kompetencji niezbędnych do pracy z doktorantami i doktorantkami. Powstał na podstawie badania potrzeb rozwojowych promotorów i promotorek, a także doświadczeń, które pojawiały się od początku funkcjonowania szkół doktorskich.

 

W II edycji programu poruszone będą m.in. następujące tematy: prawne i organizacyjne aspekty opieki promotorskiej w szkołach doktorskich, indywidualny plan badawczy (IPB) a zadania promotora, finansowanie badań i rozwój kariery młodych badaczy, relacje z osobami objętymi opieką promotorską.

 

Pierwsze szkolenie odbędzie się 23 lutego o godz. 11.15 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (aula C).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW >>