12 marca odbędzie się XXII Konferencja Wydziałowa „Prawo w czasie pandemii Covid-19″, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji UW. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu powinny zarejestrować się – link zostanie przesłany na email podany przy rejestracji. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym, na platformie Zoom. Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wypowiedzi i zadawania pytań.

 

Pandemia Covid-19 spowodowała cierpienia i śmierć znacznej liczby ludzi na całym świecie. Ma zasadniczy wpływ na funkcjonowanie państw, ich demokratyczne instytucje i systemy prawne. Zrozumiałe jest więc, że rządy uciekają się do wyjątkowych środków, starając się kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa.

 

Środki podjęte przez rządy, takie jak: obowiązkowa kwarantanna, zamknięcie granic, ograniczenia mobilności mają wpływ na działalność gospodarczą, handel i zatrudnienie. Dochodzi też do ograniczeń podstawowych praw obywateli.

 

Konieczne jest, aby działania podjęte w celu złagodzenie skutków spowodowanych przez Covid-19 uwzględniały zasady solidarności i sprawiedliwości, a także potrzebę skoordynowanych działań między państwami na poziomie międzynarodowym lub, w stosownych przypadkach, na szczeblu UE.

 

W największym interesie społeczeństwa leży też, aby środki przeciwko Covid-19 były nakładane i egzekwowane w ramach ustalonych zasad demokracji, międzynarodowego porządku prawnego i praworządności. Konferencja wydziałowa jest okazją do dyskusji na temat roli prawa w czasach pandemii COVID-19.

 

Więcej informacji na temat konferencji.