EXPO to największe cykliczne wydarzenie o charakterze gospodarczo-promocyjnym, podczas którego prezentowany jest dorobek naukowy, kulturowy i techniczny poszczególnych państw oraz społeczeństw.

 

Najbliższa Wystawa Światowa (przesunięta o rok ze względu na pandemię koronawirusa) odbędzie się od 1 października 2021 do 31 marca 2022 roku w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). 

 

Do obsługi Pawilonu Polski zostanie zaangażowanych 150 studentów. Rekrutacja trwa m.in. na Uniwersytecie Warszawskim. Zgłoszenia można nadsyłać do 7 maja.

 

Udział w praktykach zagranicznych podczas EXPO 2020 to szansa na zdobycie międzynarodowego doświadczenia zawodowego, rozwój kompetencji i umiejętności, nawiązanie międzynarodowych przyjaźni i kontaktów zawodowych.

 

Studenci mają możliwość wyjazdu w dwóch terminach:

  • I tura: 25.09.2021 r. – 01.01.2022 r. i/lub 
  • II tura: 31.12.2021 r. – 05.04.2022 r.

Zakwalifikowanym osobom zostaną pokryte koszty przelotu i badań z zakresu medycyny pracy. Studenci będą też mieli zapewnione zakwaterowanie, stypendium/ekwiwalent pieniężny, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia (KL), stroje, a także opiekę.

 

Szczegóły dotyczące procesu rekrutacji (w tym zasady naboru i formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie internetowej Biura Karier UW >>

 

Studenci mogą wysyłać swoje aplikacje do 7 maja 2021 roku, godz. 23:59, na adres mailowy: biurokarier@uw.edu.pl.