Zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Terminarz posiedzeń Senatu UW został opublikowany w postanowieniu nr 10 rektora UW z 5 lipca 2023 roku w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2022/2023 >>