Zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Terminarz posiedzeń Senatu UW został opublikowany w postanowieniu nr 9 rektora UW z 29 czerwca 2022 roku w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2022/2023  >>