Zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Terminarz posiedzeń Senatu UW został opublikowany w postanowieniu nr 6 rektora UW z 2 lipca 2021 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2021/2022, z późn. zm. >>