Zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Terminarz posiedzeń >>