Zwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego (termin dodany).

 

Postanowienie nr 3 rektora UW z 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany postanowienia nr 13 rektora UW z 16 września 2020 r. w sprawie terminów zwyczajnych posiedzeń Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2020/2021 >>

 

Terminarz posiedzeń Senatu UW >>