Prof. Marcin Pałys, rektor UW i prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy podpiszą porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Urzędem m.st. Warszawy. Współpraca pozwoli lepiej wykorzystać potencjał naukowo-badawczy uczelni dla potrzeb stolicy oraz umożliwi rozwój Uniwersytetu w przestrzeni miasta.

 

Uroczystość podpisania odbędzie się 21 kwietnia o godz. 11.00 w budynku Wydziału Biologii UW (ul. I. Miecznikowa 1).