Koło Naukowe Historii Idei UW organizuje spotkanie dotyczące artykułu Krzysztofa Pomiana Piotr Bayle wobec socynianizmu. Przyczynek do kwestii roli socynianizmu w formowaniu się ideologii oświecenia.

 

Wydarzenie odbędzie się 19 stycznia o godz. 18.30 w siedzibie Wydziału Filozofii UW (s. 112).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Filozofii UW >>