Społeczne, gospodarcze i polityczne konfiguracje kubańskiej rzeczywistości, polskie media wobec przemian na Kubie i nowe horyzonty polsko-kubańskiej współpracy to tematy, które zostaną poruszone w czasie sesji naukowej „Polska wobec przemian na Kubie. Wyzwania i projekcje” organizowanej przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW.

 

Sesja odbędzie się 28 października w godz. 14–18 w Sali im. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Centralny).

 

Więcej informacji

www.cesla.uw.edu.pl