Na kolejnym seminarium Ośrodka Analiz Politologicznych UW uczestnicy omówią kampanię wyborczą – jej tematy, reklamę polityczną, nowe media i twarze. Dyskutantami będą prof. D. Piontek, prof. A. Dudek, dr Olgierd Annusewicz oraz dr A. Materska-Sosnowska.

 

Spotkanie „Przed ciszą. Podsumowanie kampanii parlamentarnej 2015” odbędzie się 23 października w godz. 12-14 w audytorium im. S. Czarnowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 3.

 

Więcej informacji

http://oapuw.pl