Okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2024/2025 trwa od 1 czerwca do 30 września 2024 roku.