Uniwersytet Warszawski Podpięcia przedmiotów w semestrze zimowym i całym roku

1 czerwca 2025
Podpięcia przedmiotów w semestrze zimowym i całym roku

Okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim 2025/2026 trwa od 1 czerwca do 30 września 2025 roku.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn