O historii, doświadczeniu i przestrzeniach pamięci będą mówić prelegenci na konferencji naukowej „Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej” („Memory in Southern and Western Slavic Cultures”). Konferencja uświetni stulecie istnienia slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Organizatorami spotkań są: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Wydział Polonistyki UW, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie. Konferencja jest współfinansowana przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Konferencja odbędzie się 27-28 listopada w Dawnym BUW-ie w sali 308 (ul. Krakowskie Przedmieście 24/26, Warszawa).

 

Więcej informacji

http://slawistyka.uw.edu.pl