Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii we współpracy z Centrum Deliberacji w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na seminarium pt. „Otwarte licencje i prawa autorskie w projektach interdyscyplinarnych”, które odbędzie się 8 grudnia w godz. 10-15 w auli budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych przy ul. Żwirki i Wigury 101.

 

Podczas seminarium poruszone zostaną kwestie praktyczne związane z:

  • udostępnieniem rezultatów projektów badawczo-rozwojowych na otwartych licencjach,
  • regulacją praw autorskich w projektach interdyscyplinarnych, w których zdecydowano o przyjęciu otwartych licencji.

Swoją wiedzą w zakresie wolnych licencji oraz praw autorskich podzieli się z uczestnikami seminarium dr Krzysztof Siewicz – doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji.

 

Przedstawiciele zespołu projektu „W Dialogu” realizowanego przez konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski – dr Tomasz Kulisiewicz oraz dr Anna Przybylska powiążą zagadnienia problemowe będące tematem seminarium z doświadczeniami projektowymi.

 

Chęć udziału w seminarium można zgłaszać do 6 grudnia, wysyłając wiadomość na adres e-mail: pplatek(at)uott.uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie udziału: seminarium – otwarte licencje”.