Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW zaprasza na OpenAIRE Week. Podczas webinariów i paneli dyskusyjnych przedstawione zostaną zarówno serwisy OpenAIRE, jak i działania na rzecz promocji otwartej komunikacji naukowej.

 

OpenAIRE to organizacja rozwijająca europejską infrastrukturę otwartej nauki i wspierająca badaczy oraz instytucje w udostępnianiu wyników badań. Projekty OpenAIRE na UW oraz w całym kraju prowadzi Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Uniwersytet Warszawski przystąpił do OpenAIRE we wrześniu 2020 r.

 

Więcej informacji o OpenAIRE Week >>

Informacja na stronie ICM >>