W dniach od 4 do 6 lipca br. wjazd na teren kampusu Ochota będzie całkowicie zamknięty z powodu remontu nawierzchni. Ograniczenie to dotyczyć będzie odcinka drogi od jezdni na ul. Banacha do szlabanu.

 

Prace będą prowadzone na zlecenie firmy Veolia Warszawa SA.

W tym czasie otwarte będą wjazdy od strony ul. Pasteura (Wydz. Fizyki) i ul. Miecznikowa (Wydz. Biologii).

 

Odpowiedzi na pytania związane z tą sprawą udziela p. Marek Kusy – gł. spec. ds. ciepłownictwa,

tel. 22 55 20 596, mail: kusy@adm.uw.edu.pl