17 października odbędzie się uroczystość odnowienia doktoratu profesora Witolda Wołodkiewicza.

 

Profesor Witold Wołodkiewicz pracuje na Wydziale „Artes Liberales” UW. Wykładał też na uczelniach zagranicznych. Jest specjalistą w dziedzinie prawa rzymskiego klasycznego. Doktorat obronił w 1961 r. na podstawie rozprawy „Stanowisko materfamilias w prawie rzymskim”.

 

Podczas uroczystości głos zabiorą: profesor jubilat, rektor UW, prof. Marcin Pałys, promotorka, prof. Maria Zabłocka, dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. Tomasz Giaro oraz dziekan Wydziału „Artes Liberales”, prof. Robert A. Sucharski.

 

Odnowienie doktoratu odbędzie się 17 października o godz. 11.00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego (kampus przy Krakowskim Przedmieściu 26/28).