Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii organizuje szkolenie „Ochrona danych i cyberbezpieczeństwo” dla pracowników i doktorantów UW 20 czerwca w godz. 9.30-11.30 w siedzibie UOTT w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – sala 1.109, informacje szczegółowe i formularz rejestracyjny.

 

Tematyka szkolenia:

  • postępowanie z elektronicznymi i papierowymi nośnikami danych,
  • postępowanie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa informacji,
  • wyznaczanie lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji i nadawanie upoważnień do przetwarzania danych,
  • szyfrowanie i anonimizacja dokumentów,
  • zasady przekazywania danych innym podmiotom,
  • polityka bezpieczeństwa i regulamin ochrony danych.

 

Prowadzenie: Dominik Ferenc – administrator bezpieczeństwa informacji na UW.

 

Więcej informacji

www.uott.uw.edu.pl