Tydzień festiwalowy pod hasłem „Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa” rozpocznie się 21 września i potrwa do 26 września. Będzie składał się z kilku wydarzeń:

  • przeglądu filmów dokumentalnych i antropologicznych (NAFA Film Festival, od 35 lat organizowany w różnych krajach Europy jako festiwal „wędrujący”, w Kinie Praha w dniach 23-25.09.2015),
  • konferencji „Antropologia wizualna i europejskie dziedzictwo kulturowe” (Muzeum Historii Żydów Polskich – 21.09, BUW – 22.09, Kino Praha – 23.09),
  • warsztatów prowadzonych przez międzynarodowych specjalistów,
  • wystawy „Różnica i różnorodność dziś. Wokół fotografii ślubnej” na dziedzińcu przed dawnym BUW-em (16-28.09),
  • pokazów filmowych i dyskusji (Toruń, Białystok).

 

Do Warszawy przyjedzie ponad 60 specjalistów i filmowców z całego świata, by wziąć udział w wydarzeniach tygodnia festiwalowego. Udział w konferencji i warsztatach potwierdzili eksperci zajmujący się filmem dokumentalnym, antropologią wizualną oraz muzealnictwem i dziedzictwem kulturowym – m.in. prof. Michał Buchowski, prof. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, prof. André Singer, prof. Peter Crawford, prof. Rossella Ragazzi, prof. Erica Lehrer, prof. Frode Storaas, Steef Meyknecht.

 

Festiwal organizują Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Bergen oraz Nordic Anthropological Film Association (NAFA) przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.

 

Tydzień festiwalowy jest finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych i środków Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Więcej informacji

https://nafa2015.pl