W dniach 14–16 listopada 2014 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja „Oblicza Neuronauki”. Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych, które zajmują się neuroscience – dziedziną łączącą w sobie elementy wiedzy medycznej, fizycznej, biologicznej, informatycznej oraz psychologicznej. Zaproszeni prelegenci to wybitne postaci świata naukowego z Polski oraz z zagranicy.

 

Więcej informacji