W ramach seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” referat zatytułowany „Constitutional Engineering and the Postcommunist Transitions to Democracy” („Inżynieria konstytucyjna a transformacje postkomunistyczne”) wygłosi prof. Antoni Z. Kamiński – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych ISP PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju, badacz instytucji i autor wielu publikacji na ten temat, m.in. książek „Dezercja elit. Konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce”, „Polityka bez strategii. Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej i Polski w perspektywie ładu globalnego”, „Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji”, „An institutional theory of communist regimes: design, function, and breakdown”, „Monopol i konkurencja: socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych”.

 

Spotkanie odbędzie się 26 listopada tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (ul. Polna 18/20) o godz. 13.

 

Seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” jest organizowane wspólnie przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW i Instytut Studiów Politycznych PAN.