„Nieszpory Braniewskie” to koncert prezentujący liturgiczne kompozycje z unikatowych rękopisów kolegium jezuickiego w Braniewie z przełomu XVI i XVII wieku. Będzie to współczesne prawykonanie utworów nieśpiewanych od blisko 400 lat.

 

Na zachowany do dziś repertuar muzyczny pierwszej jezuickiej szkoły na ziemiach polskich składa się kolekcja druków i rękopisów muzycznych gromadzonych przez Jezuitów od początku istnienia braniewskiego kolegium do najazdu Szwedów w 1626 roku. Wśród tych zabytków, przechowywanych obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, największą wartość historyczną mają oryginalne rękopisy – niestety, w dziejowej zawierusze przepadło wiele kart, a nawet całe księgi. Dzięki pracy warszawskiego muzykologa, Jacka Iwaszki, prowadzonej w ramach kierowanego przez dr. hab. Tomasza Jeża projektu „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)” możliwa była rekonstrukcja zdekompletowanych dzieł. W programie koncertu znajdą się w większości anonimowe psalmy, antyfony i responsoria wykorzystywane podczas liturgii godzin w Braniewie.

 

Zespół męski Gregorianum kierowany przez Berenikę Jozajtis istnieje od 2005 roku, specjalizując się w wykonawstwie muzyki dawnej. Od 7 lat zajmuje się przede wszystkim odkrywaniem i prezentowaniem szerokiej publiczności niewykonywanych od setek lat zabytków średniowiecznej i renesansowej muzyki polskiej. Efektem tych działań są liczne koncerty w kraju i zagranicą oraz seria płyt poświęconych krakowskiej kapeli rorantystów.

 

Koncert odbędzie się 22 września o godz. 18.00 w Kościele Matki Bożej Łaskawej przy ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie. Wstęp wolny.

 

Koncert „Nieszpory Braniewskie” jest muzycznym dopełnieniem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Uniwersalizm i partykularyzm jezuickiej kultury artystycznej: konteksty – tradycja – źródła” organizowanej przez Instytut Muzykologii UW oraz Instytut Sztuki PAN w ramach projektu „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773)”.