W 2013 roku Uniwersytetowi Warszawskiemu został przyznany grant badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wysokości ponad miliona złotych, inicjujący badania nad serią katalogów zbioru uniwersyteckiego Gabinetu Rycin – najstarszej publicznej kolekcji grafiki i rysunku na ziemiach polskich.

 

Wydana właśnie – w pełni ilustrowana i opatrzona aparatem naukowym, pięciotomowa publikacja, objęła wybrane zespoły rysunków dawnych (polskich i obcych), rysunków architektonicznych oraz grafiki dawnej obcej, a dzięki równolegle przygotowanej wersji anglojęzycznej kolekcje zostały włączone w międzynarodowy nurt badań. Dział rysunku dawnego polskiego reprezentuje katalog dr Małgorzaty Biłozór-Salwy „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła polska: S”, rysunku dawnego obcego – katalog dr hab. Jolanty Talbierskiej „Rysunki dawnych mistrzów. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niderlandzka, flamandzka i holenderska”, rysunku architektonicznego – katalog Przemysława Wątroby „Rysunki architektoniczne i dekoracyjne. Tylman van Gameren”, a grafiki dawnej obcej – katalog Małgorzaty Łazickiej, „Grafika dawna. Wiek XV do lat 20. XIX wieku. Szkoła niemiecka. Barthel Beham i Sebald Beham”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BUW >>