Konkurs o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za prace z zakresu rozwoju Warszawy jest skierowany do autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 roku. W tegorocznej, piątej odsłonie konkursu, prace można zgłaszać do 19 czerwca.

 

Przy ocenie prac będą brane pod uwagę m.in.: umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy; wartość naukowa pracy; praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

 

W kategorii rozpraw doktorskich nagroda główna wynosi 15 tys. zł, a wyróżnienie 6 tys. zł. W kategorii prac magisterskich nagroda główna to 7 tys. zł, a wyróżnienie 3 tys. zł.

 

Celem konkursu jest zainteresowanie młodych badaczy Warszawą i włączenie ich w dialog o tożsamości i rozwoju stolicy. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby reprezentujące różne dziedziny i dyscypliny naukowe.

 

Szczegółowe informacje >>