25 stycznia (środa) upływa termin przyjmowania zgłoszeń do XIX Wschodniej Szkoły Zimowej przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Zajęcia w ramach Szkoły będą odbywać się w Warszawie w terminie od 28 lutego do 14 marca 2023 r.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: wsl.studium@uw.edu.pl.

 

Wschodnia Szkoła Zimowa przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25. roku życia – przygotowujących prace magisterskie (dyplomowe) z zakresu historii i współczesności Europy Środkowej i Wschodniej (historia, politologia, stosunki międzynarodowe, filologia, socjologia, literatura, kulturoznawstwo, etnologia, geografia, prawo, ekonomia).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Studium Europy Wschodniej UW >>