Nagroda im. Iwana Wyhowskiego ma na celu uhonorowanie obywateli Ukrainy posiadających zasługi na rzecz rozwoju nauki, kultury i życia publicznego oraz kształtowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie.

 

Laureat nagrody, kandydat z zakresu szeroko rozumianych nauk humanistycznych, otrzymuje możliwość rocznego pobytu naukowego na kolejno odwiedzanych sześciu polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady dotyczące tematów związanych z historią lub współczesnością Ukrainy i regionu, stosunków polsko-ukraińskich, a także podejmować własne prace archiwalne i badawcze.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego pod adresem stypendia.studium@uw.edu.pl.

 

Więcej informacji na temat wymagań znajduje się na stronie Studium Europy Wschodniej UW.