Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW organizuje bezpłatne szkolenie online dla pracowników UW pt. „Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni”.

 

Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom 21 i 22 września 2021 r., w godz. godz. 13:00–16:00.

Rejestracja trwa do 17 września.

 

Program szkolenia:

− Zachowania negatywne, skąd i co o nich wiemy?;
− Rola mikroagresji w powstawaniu przemocy systemowej;
− Dyskryminacja i nierówne traktowanie;
− Rozwój umiejętności identyfikowania zjawiska mobbingu;
− Prewencja mobbingu w sytuacji konfliktowej.

 

Szkolenie poprowadzi Dominika Sadowska − prawniczka, mediatorka, specjalizuje się w prawie i politykach antydyskryminacyjnych. Polska doradczyni przedakcesyjna w zakresie prawa i standardów antydyskryminacyjnych, autorka krajowego programu przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji i raportów Polski z realizacji konwencji antydyskryminacyjnych do organów traktatowych ONZ. Zajmuje się partycypacją społeczną w strategiach przeciwdziałania zachowaniom negatywnym na poziomie przedsiębiorstw, miast i metropolii.

 

 

Więcej informacji o szkoleniu >>