Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW wraz z Pracownią Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej UW organizują Mityng warszawski 2021 na temat: Jak dziś badać Warszawę?

 

To spotkanie wybitnych znawców problemów miasta reprezentujących różne środowiska, perspektywy i sposoby rozumienia Warszawy, począwszy od badaczy reprezentujących nauki ścisłe i humanistyczne oraz artystów, poprzez społecznych aktywistów, po administrację miejską. Wykłady, panele i dyskusje poświęcone będą m.in. problemom architektonicznym, budownictwu, tzw. zielonej rewolucji, codzienności, ruchom miejskim, rzeczywistości pożądanej i odrzucanej, dziedzictwu i projektowi stworzenia pełnej kulturowej mapy Warszawy.

Celem spotkania jest podsumowanie tendencji w dotychczasowych badaniach varsavianistycznych i zarysowanie planów na przyszłość. Wśród pytań stawianych przez organizatorów będą:

  • jaki wpływ na varsavianistykę może mieć rozwój współczesnych interdyscyplinarnych studiów miejskich?,
  • czy urban studies odpowiadają na problemy i konflikty obserwowane w przestrzeni dzisiejszej Warszawy?

Mityng warszawski 2021 odbędzie się od 23 do 25 listopada w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (23, 24 listopada) i Pałacu Kazimierzowskim (25 listopada). Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent m.st. Warszawy.

 

Szczegółowe informacje, w tym program wydarzenia, znajdują się na profilu FB Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW >>

 

Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW zostało powołane w celu prowadzenia nowoczesnych badań i łączenia różnych środowisk.