Do 29 lutego zespoły naukowców z uczelni Sojuszu 4EU+, w tym z Uniwersytetu Warszawskiego, mogą ubiegać się o minigranty Uniwersytetu Karola na realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych.

 

Finansowanie – do 12 tysięcy euro – będzie przyznawane nowym zespołom złożonym z pracowników czeskiej uczelni i naukowców z uczelni partnerskich (minimum dwóch). Grupy naukowców, które już funkcjonują, mogą ubiegać się o środki w wysokości do 10 tysięcy euro na sfinalizowanie dotychczasowych wyników i realizację strategii dotyczącej trwałości projektu, jak również złożenie kolejnego wniosku o finansowanie zewnętrzne.

 

Wszystkie przedsięwzięcia muszą być zgodne z misją 4EU+ i być tematycznie powiązane z tematyką programów flagowych.

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza online.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie 4EU+.