„Mikrokosmosy, czyli podróż przez Polskę regionów i małych ojczyzn” to tytuł wystawy, która będzie dostępna 23 stycznia w budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 (I piętro, obok sali 102).

 

Wystawa jest zbiorem prac zaliczeniowych wykonanych przez studentów UW w ramach przedmiotu ogólnouniwersyteckiego „Mikrokosmosy, czyli podróż przez Polskę regionów i małych ojczyzn” koordynowanego w semestrze zimowym 2023/2024 przez dr Magdalenę Skorupską, współprowadzonego przez dr Martę Raczyńską-Kruk i dr. Piotra Kołpaka z WGSR UW.

 

Zadaniem fakultatywnym dla studentów uczęszczających na zajęcia było przygotowanie pracy kreatywnej w dowolnej formie: mapy, plakatu, rysunku, kolażu, prezentacji, wiersza, piosenki lub filmu.

 

Podczas wystawy zostaną zaprezentowane m.in. plakaty, postery, obrazy, efekty twórczości literackiej. Równolegle, na stronie wydarzenia, publikowane będą prace w formie cyfrowej (głównie materiały audiowizualne), których prezentacja nie jest możliwa offline.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia na Facebooku >>