Ośrodek Badań nad Migracjami UW realizuje serię podcastów dotyczących różnych aspektów migracji. Kierownikiem projektu „Migrostacja” jest prof. Paweł Kaczmarczyk.

 

Pierwszy odcinek ukazał się 1 września. Gośćmi dr Dominiki Pszczółkowskiej byli prof. Marek Okólski oraz prof. Dariusz Stola. Emisja drugiego odcinka odbędzie się 15 września.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie OBM UW >>