Wydział Neofilologii UW zaprasza do udziału w prowadzonej w języku angielskim doktoranckiej szkole letniej „The Psycholinguistics of Multilingualism”.

 

Szkoła letnia skierowana jest do doktorantów zainteresowanych tematyką badań nad użyciem i znajomością języków oraz wielojęzycznością. Adresowana jest przede wszystkim do doktorantów związanych z wydziałami: Neofilologii, Lingwistyki Stosowanej, Polonistyki i Psychologii, oraz doktorantów Szkół Doktorskich, ze szczególnym uwzględnieniem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Doktoranci z innych wydziałów lub Szkół Doktorskich również mogą ubiegać się o przyjęcie.

 

Szkoła letnia realizowana jest w ciągu 13 dni szkoleniowych (68 godz. dydaktycznych) w terminie 1-17.09.2021 r. na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55 w Warszawie.

 

Rekrutacja do szkoły letniej zakończy się 24.06.2021 r.

 

Informacje szczegółowe na temat szkoły letniej oraz zasad rekrutacji znajdują się pod adresem:

https://zip.uw.edu.pl/miedzynarodowa-szkola-letnia-dla-doktorantow