Różnorodny, wielokulturowy Lwów jest bohaterem książki Katarzyny Kotyńskiej. Autorka pokazuje, jak to samo miasto idealizują Ukraińcy, Polacy, Rosjanie oraz Żydzi i jak wykorzystują je do mówienia o swojej tożsamości i historii. „Lwów. O odczytaniu miasta na nowo” to pierwsza w Polsce monografia obrazu Lwowa w literaturze różnych narodów. Katarzyna Kotyńska analizuje współczesną prozę, powieści z XX i XXI wieku. Jak pisze Katarzyna Kotyńska: „Wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach zaczyna konstytuować się nowy lwowski dyskurs. Do głosu dochodzą – zarówno w dyskusjach tożsamościowych, jak i w literaturze – ludzie, dla których wielonarodowa historia i tradycja są źródłem satysfakcji i natchnienia, ale już nie polem bitwy o wyłączność praw do miasta”.

 

Wspólnie z autorką o książce dyskutować będą: prof. Andrzej S. Kowalczyk, prof. Andrzej Mencwel. Spotkanie poprowadzi dr Włodzimierz Pessel.

 

Spotkanie organizują Instytut Kultury Polskiej UW, Pracownia Studiów Miejskich oraz Związek Ukraińców w Polsce.

 

Prezentacja książki Katarzyny Kotyńskiej „Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo” odbędzie się 20 listopada o godz. 18 w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW w sali 5 (Krakowskie Przedmieście 26/28).