Międzynarodową konferencję „Leśmian w Europie i na świecie” organizują Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawa) z okazji 140. rocznicy urodzin pisarza i 80. rocznicy śmierci.

 

W konferencji wezmą udział badacze z Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Amsterdamskiego, Uniwersytetu w Belgradzie, Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn, Uniwersytetu Lublańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

W programie obrad znajdą się wystąpienia:

  • ukazujące zagraniczne, historycznie weryfikowalne, pochodzące z różnych epok źródła inspiracji literackich Leśmiana oraz sytuujące jego spuściznę na międzynarodowym tle porównawczym;
  • prezentujące studia nad wybranymi przekładami Leśmianowskiej twórczości literackiej (funkcjonującej współcześnie – zwłaszcza w wersji poetyckiej – m.in. w językach angielskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, słowackim, słoweńskim, bułgarskim, litewskim, hebrajskim i włoskim);
  • omawiające nawiązania do dzieł Leśmiana w sztuce oraz literaturze polsko- i/lub obcojęzycznej.

Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne w Domu Kultury Śródmieście (Leśmiani się świat – wiersze Leśmiana w wykonaniu Andrzeja Ferenca, koncert Przystanek poezja – Leśmian po indyjsku oraz wystawa rysunków Roussanki Alexandrovej-Nowakowskiej inspirowanych utworami poety) i w Teatrze Scena (spektakl Leśmian w reż. Małgorzaty Kaczmarskiej).

 

Partnerzy projektu: Teatr Scena w Warszawie, Dom Kultury Śródmieście w Warszawie, Fundacja Between.Pomiędzy, Żydowski Instytut Historyczny. Patronat medialny: kwartalnik „Tekstualia”. Konferencja została dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Miejsca konferencji:

  • 23.10.2017, godz. 10.00-17.20, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 32, sala balowa w Pałacu Tyszkiewiczów (1 piętro),
  • 24.10.2017, godz. 10.00-17.00, Dom Literatury w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 87/89, sala konferencyjna (1 piętro).

Więcej informacji

http://tekstualia.pl